MODUL

DUBEN 2018
PO
ÚT
ST
ČT
SO
NE
26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

O projektu Moderní učitel

Stručný obsah projektu

Projekt řeší potřeby pedagogických pracovníků v Jihomoravském kraji (JMK)prostřednictvím aktivně tutorovaných eLearningových on-line kurzů, uživatelsky atraktivních a dostupných forem vzdělávání pro cílové skupiny pracovníků škol v JMK.

Návaznost projektových aktivit je členěna od monitoringu zkušeností a analýzy potřeb cílových skupin (Dotazník), přes krajskou motivační a informační kampaň, výrobu informačního webového portálu a zřízení poradenského centra při Mendelově univerzitě v Brně, koordinačních center v jednotlivých okresech JMK až po realizaci aktivit a zhodnocení přínosu projektu.

 

Termíny online kurzů

 

Komu je projekt určen

- pro pedagogické pracovníky, učitele, lektory a řídící pracovníky, popř. administrativní pracovníky škol.
- do projektu budou zahrnuti učitelé a další pracovníci ZŠ i SŠ v JMK.

 

Hlavní aktivity projektu

- realizace 7 okresních informačních seminářů
- provoz poradenského centra a koordinačních center projektu v jednotlivých okresech JMK
- tvorba a provoz informačního webového portálu projektu
- realizace 49 tutorovaných on – line kurzů s podporou prezenčních setkání
- jazykové víkendové workshopy


Zapojení do projektu

- v analýze potřeb, kde budou pracovníci škol oslovení dotazníkovým šetřením a budou se spolupodílet na dotvoření obsahu a zaměření vzdělávacích aktivit projektu
- prostřednictvím informačního webového portálu budou osoby z řad cílových skupin vstupovat do jednotlivých sekcí portálu, budou využívat e-knihovnu atd.
- v rámci činností poradenského centra a koordinačních center v 7 okresech JMK budou využívat prostory center k individuální přípravě či odborným konzultacím s pracovníky centra
- v rámci realizace vzdělávacích aktivit se aktivně zúčastní jednotlivých eLearningových on line kurzů o které budou mít zájem, zúčastní se prezenčních seminářů, workshopů, zahraničních exkurzí
- v rámci průběžného hodnocení projektu budou účastníci projektu hodnotit jednotlivé aktivity.

 

Přínosy

- absolvováním vzdělávacích aktivit projektu získají účastníci projektu aktuální a moderní poznatky se zaváděním ICT do výuky, budou informováni o výhodách elektronických forem vzdělávání a budou moci využít tyto poznatky ke zkvalitnění výuky v rámci svých aprobací.
- načerpají nové znalosti z metodiky elektronického vzdělávání a budou schopni zpracovat část eLearningového on line kurzu, který budou moci používat i ve výuce.
- v rámci vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšování odbornosti v klíčových kompetencích si účastníci projektu doplní znalosti z obsluhy PC, MS Office, zpracování multimediálních prvků, práce s interaktivní tabulí, stavbě PC a správy sítě.
- možnost nastartovat znalosti cizích jazyků
- poradenské aktivity přinesou cílovým skupinám možnost konzultovat aktuální problémy z pedagogické odbornosti a praxe s odborníky či vzájemně mezi sebou.
- zahraniční exkurze pak přinesou pozitivní příklady a návody ze zahraničí.


Datum: 22.07.2012 Tisková konference a setkání vedoucích koordinačních center V úterý 26. června 2012 v odpoledních hodinách proběhla na Mendelově univerzitě v Brně tisková konference k projektu MODUL - moderní učitel. Po ní nasledovalo poslední sektání vedoucích koordinačních… Celý článek


Datum: 22.07.2012 Zahraniční exkurze do Laa a Piešťan Opravdu již poslední dvě akce, které se uskutečnily na samém konci projektu, byly zahraniční exkurze do Laa a Piešťan, a to konkrétně ve čtvrtek 21. června 2012 na Bundesgymnasium und Bundesrealgymnas… Celý článek


Datum: 12.06.2012 Seminář Tipy a triky ve využití SmartBoard na ZŠ Poslední seminář projektu MODUL - moderní učitel, který se konal ve čtvrtek 24. května 2012 na Základní škole Pražská ve Znojmě, se jmenoval „Tipy a triky ve využití SmartBoard na ZŠ“. Semináře se zúč… Celý článek